Loading...

نقشه ذهنی Prism و علوم اعصاب

0 کالا
سبد خالی است

اعطای نمایندگی

قطار موفقیت و خوشبختی در زندگی بر روی دو ریل موازی شناخت (رفتار و استعداد) و مدیریت موفق آن دو حرکت میکند ما با 90درصد اطمینان و اعتبارو تجربه در بیش از 45 کشور دنیا و بیش از یک میلیون سنجش شما و سازمانتان را یاری می نماییم.

اعطای نمایندگی فعلا صورت نمی پذیردو فقط به شرکتهای همکار مشاوره و آزمونهای آنلاین ارایه می شود.

نظرات