Loading...

نقشه ذهنی Prism و علوم اعصاب

0 کالا
سبد خالی است

Idea Connection

Idea Connection یک رویداد است که موضوعات و مسائل اعضاء شناسایی میشود و تطابق لازم جهت استفاده از قابلیت های اعضاء برای مدیران ارشد و متخصصین فراهم خواهد آمد. این رویداد جهت استفاده از استعداد و نبوغ اعضاء منسا در ادامه راهکارهای نوآورانه و کاربری برای چالش های فناورانه شرکت ها و مدیران آنها میباشد. مجموعه منسا دارای یک شبکه منحصر به فرد از متخصصین حوزه های مختلف با بیش از 250,000 عضو در سراسر دنیا میباشد. 

ما در این فرآیند در جستجوی تیم های توانمند با ایده های هوشمندانه هستیم تا با تعاملی برد برد راه را برای آنها هموار سازیم. 

نظرات